Archive for 5 grudnia 2014

Zapytanie ofertowe 5/2014 Zakup okien

Zapytanie ofertowe nr 5/2014                                                        Jankowce, 05.12.2014 r

                                                                                    Miejscowość i data             

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Barwy Karpat Wschodnich” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)

zapraszam do złożenia oferty na:                                                                                           Rozbudowa i remont budynku usługowego   – pracownia ceramiki                                            Usługi budowlane:               

Pozycja budżetowa nr 1.12 Zakup okien – 10 szt.  (Wymiary okien zgodne z projektem budowlanym –załącznik nr 2)

Pobierz formularz zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr 5.2014Okna, drzwi